Bingospel

Det finns flera olika varianter av bingospel och de flesta bingorummen har flera att välja mellan. De vanligaste är klassisk bingo och variantbingo. En annan populär variant är mönsterbingo där det istället för att få en rad gäller att bilda ett visst mönster. Förutom dessa varianter har ofta bingorummen sina egna varianter, dessa är ofta en kombination av de tidigare nämnda eller varianter av dessa.